Selvom det bliver meldt lidt sent ud grundet en lidt kommunikationsbrist, så er det atter tid til at afholde vores årlige fodboldårsmøde.

Mødet vil traditionen tro omhandle året der er gået i fodboldafdelingen i Seest Boldklub.
Der er flere ting på programmet, blandt andet nedenstående.

Morten Post vil indlede mødet som fodboldformand, og fortælle om året der er gået.
Fodboldens økonomi vil blive gennemgået
Indkommende forslag vil blive gennemgået.

Vi håber at mange vil møde op, og høre om vores klub.

Klubben vil være vært for en øl eller sodavand og et stykke kage.