Så er det tid til vores årlige generalforsamlinger samt årsmøder i de forskellige afdelinger.

Datoer:
Generalforsamling: 28/3 kl. 19.00.

Årsmøder:
Fodbold 7/3 kl. 19.00.
Badminton / Tennis 15/3 kl. 17.00
Krolf 15/3 kl. 18.00.
Senior blev afholdt 9/1.