På vores senest hovedbestyrelsesmøde, blev der snakket om kunstgræs projektet i Seest boldklub.
Der blev det besluttet, at vi som klub endnu ikke er klar til at bygge en kunststofbane. Dette gælder både det praktiske, som kommunale tilladelser mm. og den økonomiske del, hvor vi ikke er i nærheden af at være i mål.
Derfor har vi torsdag den 1/9-22 sendt nedenstående mail til formanden for Sundhed og idræt, Birgitte Kragh.

“Til Birgitte Kragh

Formand for Sundhed og Idræt
 
Som du er bekendt med, så er Seest Boldklub, et af de områder i Kolding Kommune, hvor der er planlagt kunstgræs, jævnfør den strategi der er udarbejdet mellem FSK og Sundhed og idræt udvalget.
 
Vi har som klub sagt ja til at kunne bygge den næste bane, hvis den blev tildelt Seest området.
 
Men som klub er vi også nød til at være realistiske.
Som klub har vi valgt ikke at planlægge for meget, før vi ved hvornår det bliver vores tur. Dette gælder både omkring tilladelser mm, samt omkring økonomien. Derfor ser vi det ikke som en mulighed, at bygge en bane i 2023, både pga tiden er imod projektet, men også pga den økonomiske situation der er i Danmark i øjeblikket.
 
I Seest Boldklub ønske vi derfor ikke penge til en kunstgræsbane i 2023, men ønsker at tilskuddet går til område øst, så Dalby kan komme i gang med at udvide deres anlæg.
 
Dette betyder ikke, vi ikke ønsker at bygge en kunstgræs bane, sammen med Kolding kommune, til glæde for vores område, men at vi blot behøver lidt mere tid.
 
Derfor ser vi også frem til, at Kolding Kommune finder midler til endnu en bane, og gerne i 2024 eller 2025, så vi i fællesskab har noget at arbejde hen imod.
 
På vegne af Seest Boldklub
Morten Pedersen
Seest Boldklub Hovedbestyrelse”