Det er stadig tidligt på sæsonen så PAS GODT PÅ BANERNE ved ALTID at

  • vande inden spil
  • udjævne ujævnheder efter spil og feje. Fej gerne helt ud til kanten, så vi kan holde ukrudt lidt nede. Linjer skal ikke fejes de første uger
  • Giv bestyrelsen besked, skulle der være noget ved banerne, der skal gøres.