Krolf

Hej,

Lige lidt information omkring Coronavirus som også påvirker vores klub.

Indtil videre er alle aktiviteter indstillet i krolf afdelingen herunder også benyttelsen af banen til træning.

Vi føler os forpligtiget til at følge anbefalingerne fra det offentlige samt de retningslinjer som hovedafdelingen

har udstukket.

SÅ SNART VI FÅR NYE RETNINGSLINJER FRA HOVEDAFDELINGEN ELLER FRA DET OFFENTLIGE VIL VI STRAKS

INFORMERE JER.

Pas godt på hinanden og jer selv